Projelerimiz

Hakkımızda

Projelerimiz

Avrupa Birliği Ulusal Ajans Desteği ile ” İpek Yolu Avrupa’ya Gidiyor” Projesi

   (AFDAG, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan-Çayırhan-Sarıyar Belediyeleri ve Derneğimiz işbirliği ile)

Avrupa Birliği Ulusal Ajans Desteği ile ” Çocukluğumuzun Masalları” Projesi

   (ANKA, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan-Çayırhan-Sarıyar Belediyeleri ve Derneğimiz işbirliği ile)

Ankara Kalkınma Ajansı Desteği ile “Nallıhan’da Kırsal Turizm Potansiyelinin 

   Değerlendirmesi” Projesi

   (Derneğimiz, Nallıhan Kaymakamlığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları  

    Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ve Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel kalkınma Derneği  

    (SÜRKAL)  işbirliği ile)

Ankara Kalkınma Ajansı Desteği ile “Juliopolis Nekropolünün Turizme Kazandırılması” Projesi

   (Çayır Belediyesi, Nallıhan Kaymakamlığı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Derneğimiz işbirliği ile)

Ankara Kalkınma Ajansı Desteği ile “Nallıhan’da Kırsal Turizm: Doğa Yürüyüş Parkurlarının   

   Belirlenmesi ve İyileştirilmesi” Projesi

   ( Türkiye Çevre Vakfı, Nallıhan Kaymakamlığı ve Derneğimiz işbirliği ile)

Ankara Kalkınma Ajansı Desteği ile “Kırsal Turizm Ankara’da Yaygınlaşıyor ve Kurumsallaşıyor:

   Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm” Projesi

  (Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), Nallıhan 

   Kaymakamlığı, Ankara İli Nallıhan İlçesi Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  

   ,Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel kalkınma Derneği (SÜRKAL) ve Derneğimiz işbirliği ile)