Nallıhan’ın Tarihi

Nallıhan’a Hoşgeldiniz

Nallıhan’ın Tarihi

Nallıhan'ın Tarihi, çağlar boyunca Hitit, Frig, Bitinya Krallığı, Pers,  Helen, Büyük İskender, Roma ve Bizans, Danişmentliler, Anadolu Selçuklu Devleti, Candaroğulları Beyliği ve sonunda Osmanlı gibi bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, her medeniyetin izlerini taşıyan bir ilçedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin, Nallıhan’daki resmî kurumlar ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde yaptığı yüzey araştırmaları ve kazılar sonunda, Tunç Dönemi’ne (M.Ö.1980) ait eserlerin bulunması, Nallıhan tarihinin çok eskilere dayandığını ortaya çıkarmıştır. İlçenin başka bir özelliği de, 4 iklim kuşağından etkilenen ender bir bölge olmasıdır. Nallıhan’da İç Anadolu Bozkırı’nı, Karadeniz’i, Marmara’yı ve iklim olarak Akdeniz’i hissetmek ve yaşamak mümkündür.

Osmanlı Padişahı I. Ahmet'in Veziri Nasuh Paşa 1594 Yılı’nda buradan geçerken, her 35 km.’ye bir han, hamam ve cami yapılması talimatını verir. Nallıhan'da, Çayırhan’da ve Uluhan’da han, hamam ve cami yaptırılır. Ne yazık ki, Çayırhan'da bulunan eserler baraj suları altında kalmıştır. Nallıhan’daki hanın yaptırılmasıyla ilçe merkezi meydana gelmeye başlamış, ilçe de adını, bu handan almıştır.  Hızla gelişen Nallıhan İlçesi’nin nüfusu, beldeler ve köylerle birlikte 40.000 civarındadır.

Yaklaşık olarak, Ankara’ya 160 km., Bolu’ya 100 km., Eskişehir’e 120 km., İstanbul’a 300 km. uzaklıkta olan Nallıhan, İpek Yolu üzerindeki hanları, hamamları, camileri ve Tapduk Emre başta olmak üzere türbeleriyle büyük ilgi çekmektedir. İğne oyaları, endemik bitkiler, yüzlerce anıt ağaç, kuş cenneti, yöreye çok farklı bir kültürel ve doğal zenginlik katmaktadır. Yürüyüş parkurlarındaki bitki ve hayvan çeşitliliği, jeolojik oluşumlar, barajlar, göller, akarsular, şelâleler, dağlar ve yaylâlar, buraları  çok çekici hale getiren özelliklerdir. Ayrıca, 2000 yıllık geçmişi olan kayıp kent Juliopolis başta olmak üzere geniş tarih ve turizm zenginliklerine, farklı kültür yapısına sahip olan Nallıhan, yeterli vakti ayıranlara çok şeyler verecektir.