Yapacaklarımız

Hakkımızda

Yapacaklarımız

NALLIHAN TURİZM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ OLARAK YAPMAYI ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ İŞLER

1. Çeşitli konularda 2 ayda bir konuk çağrılması,

   2. Nallıhanlılara yönelik gezilerin sürekli yapılması,

   3. Kaymakamlık ve Sarıyar Belediyesi işbirliği ile Kayıkbaşı’nın düzenlenmesi ve kalacak yerlerinin  

       oluşturulmasının sağlanması, 

   4. Kaymakamlık, Belediye, Milli Parklar ve Kırçev işbirliği ile  Sarıçalı Dağı ve etrafının Tabiatı   

       Koruma alanı olması için çalışma yapılması,

     5. Kaymakamlık, Belediyeler, İşadamları ,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  

         Halkbilimi Bölümü, Turizm Gençlik Kulübü ve Halk Bilimi Araştırma  Derneği (TUBİL) ve  

         Kültürel İletişim Vakfı ( KİVişbirliği ile Nallıhan’ın Somut  Olmayan Kültürel Mirası Araştırma  

         ve Geliştirme  Projesinin Hayata geçirilmesi,

   6. Nallıhan Belediyesi Ayhan Sümer Kültür Merkezinin içinde Halk Bilimleri ve Tarım Aletleri  

       Müzesi kurulması için görüşmeler yapılması,

   7. Kaymakamlık ve  Belediyeler  işbirliği ile  Nallıhan İlçe koordinasyon kurulunun 3  ayda bir  

       toplanması için çalışma yapılması,

   8. Nallıhan dışında yaşayan Nallıhanlıların adreslerinin tespit edilmesinin sağlanması,

   9. Kaymakamlık ve Belediyeler işbirliği ile Nallıhan Kurultayı yapmak için çalışmalar yapılması.

    10. Turizm ve Kültür Bakanlığı ,Kaymakamlık, Belediyeler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve  

          İş adamlarımızın desteği ile Juliopolis kazılarının devamının sağlanması,

    11. Kaymakamlık ve Belediyeler işbirliği ile Envanter çalışmasına devam edilmesi,

    12. Nallıhan’ın sözlü tarih çalışmasının yapılması,

    13. Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile Karacasu köyünde Payton ve Ata binme işinin hayata  

          geçirilmesi ,

14.  Bakanlık  ,Valilik Turizm İl Müdürlüğü, Tur firmaları… gibi yerlere ziyaretler yapılması,

15.  Kaymakamlık ve Belediyeler desteği ile Turizm Gönüllüsü Yetiştirmek için çalışmaların yapılmasının sağlanması,

   16. Kaymakamlık, Belediyeler işbirliği ile yatak kapasitesinin artırılması için çalışma  

   yapılmasının  sağlanması,

 1. Kaymakamlık, Belediyeler ve İş adamları işbirliği ile  Nallıhan’ın Kongre, Toplantı ve çalıştayların yapıldığı bir ilçe haline getirilmesi,
 1.  Kaymakamlık, Belediyeler, İşadamlarımızla, Tarım ve Köy Turizmi  çalışmalarının   

             başlatılmasının sağlanması.

 1.  Kaymakamlık, Belediyeler ve Milli Parklar işbirliği ile Kuş Cennetinin doğru yönetilmesi için görüşmelerin yapılması,
 1.  Kaymakamlık ve Belediyeler iş birliği ile Taptuk Emre için bilgi toplanılması ve Uzmanlarla panel yapılması,
 1.  Kaymakamlık işbirliği ile Taptuk Emre ve Bacım Sultan Türbelerinde tanıtım ve satış yeri yapılmasının sağlanması, ( Kartpostal, Su, Kitapçık…gibi)
 1.  Kaymakamlık, Belediye, Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği , İş adamları ve Esnaflar işbirliği ile Nallıhan’ın çarşı kısmının düzenlenmesi için çalışmalar yapılması,
 1.  Kaymakamlık, Belediyeler, İşadamları İşbirliği ile Emremsultan köyünde ve Tekke  

           Köyündeki Okulun düzenlenip, Turlara hizmet  verecek konuma getirilmesi ve işletilmesinin 

           sağlanması,

 1.  Kaymakamlık, Belediye, Milli Parklar işbirliği ile  Uyuzsuyu Şelalesi’nin olduğu yerin  düzenlenmesi,
 1. Kaymakamlık ve Belediyeler işbirliği ile Muhtarlar, Daire müdürleri ve çalışanları, Öğretmenler ve Öğrencilere, Halka  eğitim verilmesi,
 1.  Kaymakamlık, Vakıflar, Belediye ve Esnaflarımızla birlikte Kocahan’ın aksaklıklarının giderilerek, turizme hizmet edecek şekilde işletilmesinin sağlanması,
 1.  Kaymakamlık ve Belediyeler işbirliği ile Büyük şehirlerdeki okullarda okuyan çocukların  Kırsal yaşamı ve doğayı tanımaları  için çeşitli bölgelere yaptıkları gezilerin Nallıhan’da yapılmasının ve bu konuda Eğitim merkezi olmasının sağlanması,
 1.  Kaymakamlık ve İl özel idaresi tarafından düzenlenen Akdere köyünün Turizm köyü haline dönüştürülmesinin sağlanması,
 1.  Kaymakamlık ve Belediyelerin işbirliği ile Nallıhan’da yapılan Uluslar arası Tapduk Emreyi Anma ve İpek İğne Oyaları Kültür Sanat Etkinliklerine katkı sağlanması,
 1.  Kaymakamlık, Belediyeler, İşadamları ve Esnaflar  işbirliği ile her yıl İğne oyaları  Takı Tasarım yarışması düzenlenmesi,
 1.  TUBİTAK’ın  desteklediği Doğa Kampları projelerinin bir kısmının Nallıhan’da yapılmasının sağlanması,
 1.  Kaymakamlık, Belediyeler ve İşadamları işbirliği ile Yabancı dillerde broşürler hazırlanması ve Uluslararası fuarlara katılınması,
 2. Kaymakamlık ve Belediyeler işbirliği ile İğne oyası pazarının genişletilip, İğne oyası yapmak için müracaat eden kadınların sisteme katılmasının sağlanması,

      34. Nallıhan’ın Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirme Projesinin çıktısı olan Nallıhan Kırsal 

            Turizm Gelişim Stratejisi ve Eylem Planı stratejik amaçlar, faaliyetler ve projeler raporlarından

            çıkan sonuçların hayata geçmesinin sağlanması ve Raporda çıkan zayıf yönlerimizin güçlü 

            yönlere çevrilmesinin sağlanması,

      35. Nallıhan ürünlerinin markalaşma ve pazar çalışmalarının yapılmasının sağlanması,

      36. Turizm ve Kültür Bakanlığı,Kaymakamlık, Belediyeler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve  

             işadamlarımızın desteği ile Nallıhan tarihi yüzey araştırmasının tamamlanmasının  sağlanması.

      37. Aşağıdaki turizm alternatifleri için çalışmaların yapılmasının sağlanması,

l  Yayla Turizmi  

l  Botanik Turizmi

l  Kuş Gözlemciliği Turizmi 

l  Doğa Yürüyüşü

l  Dağcılık-Tırmanma

l  Bisiklet

l  Karavan

l  Yamaç Paraşütü- Paramotor

l  Kürek ve Su Sporları

l  Orienteering

l  Fotoğrafçılık – Foto Safari

l  Kültür Turizmi

l  İnanç Turizmi

l  Arkeoloji Turizmi

l  Yeme-İçme/Gastronomi Turizmi

l  Sanayi Odaklı Kültür Turizmi

l  Geleneksel El sanatları ve Özel Günler

38. Beydili köyünde Kalkınma temelli kırsal turizm çalışmalarının başlamasının sağlanması,

39. 10 adet yürüyüş parkurunun haritaları ve yön levhaları ile çalışmalarının yapılmasının sağlanması,

40. Sözlü Tarih, Somut Olmayan Kültür, Sarıçalı Dağı ve Etrafının Bitkileri, Kelebekler, Kuşcenneti 

      Bitkileri ve Jeolojisi vs çalışmalarının yapılması ve yayına dönüştürülmesinin sağlanması,

 Yukarıda yazmış olduğumuz bütün bu işleri, tek başımıza yapmamızın mümkün olmadığının, fakat tüm kurum ve kuruluşların iyi bir koordinasyonuyla  bu işlerin çok kolay yapılabileceğini de biliyoruz. Nallıhan’ın şansı, kurum ve kuruluşların arasında iyi bir koordinasyon olmasıdır. Nallıhan halkının da buna katılması ile çok kısa zamanda Nallıhan, çok farklı konuma gelebilir. Bütün bu işlerin projelendirilerek ve katılımcılık anlayışıyla hayata geçirilmesini sağlamanın, verimlilik için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yapılacak bu işlerde tüm kurum, kuruluşların, üyelerimizin ve Nallıhanlıların katkılarını bekliyoruz.

                                                                                                                           Mustafa Bektaş

                                                                                                                           Başkan